Klant Contact Centrum: T 0032 784 82872

Intimiteit

Intimiteit / seksualiteit

Na de aanleg van de stoma kunnen er angsten en onzekerheden ontstaan m.b.t. intimiteit en seksualiteit. Bespreek dit met uw partner en raadpleeg zonodig de stomaverpleegkundige